Informatie en advies over gevelrenovatie
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

LaserreinigingLaserreiniging? Op het ogenblik dat het (om wat voor reden dan ook) niet mogelijk is om een traditionele reiniging van de gevel toe te passen kan het interessant zijn om te kijken in de richting van laserreiniging. Het betreft hier een vorm van reiniging die er om bekend staat niet alleen de gevel niet te beschadigen, daarnaast is het ook nog eens zo dat ze niet vervuilend is voor het milieu. Echter moet het gezegd dat er ook een niet onbelangrijk nadeel aan laserreiniging is verbonden. Het hoge kostenplaatje waardoor ze wordt gekenmerkt zorgt er namelijk voor dat ze in de praktijk veelal uitsluitend wordt toegepast bij kunstwerken of bij historische gebouwen. Wil jij toch graag meer te weten komen over de voor- en nadelen evenals de kosten die zijn verbonden aan laserreiniging? Je leest er alles over op deze pagina!

*Tip:
Laserreiniging? Vergelijk vakmannen. Vul hier het formulier in en ontvang vrijblijvend offertes van diverse lokale gevelspecialisten.

Hoe werkt laserreiniging precies?

Zoals de naam reeds laat vermoeden wordt er in het geval van laserreiniging gebruik gemaakt van een speciale laser waarmee een geconcentreerde lichtbundel meteen op de op de gevel aanwezige vervuiling wordt gericht. De hoge temperatuur die op deze manier zeer plaatselijke optreedt zorgt er voor dat de aanwezige vervuiling komt te verdampen. Uiteraard gebeurt dit zonder dat het risico wordt gelopen om de ondergrond te beschadigen. De energie is bijzonder geconcentreerd waardoor enkel en alleen de vervuiling wordt verwijderd. Laserreinigen is in het bijzonder efficiënt wanneer het wordt toegepast op lichte ondergronden. Dit is niet in het minst het geval omdat lichte ondergronden het laserlicht op meest efficiënte wijze doen weerkaatsen. Het vuil zal daarentegen het laserlicht absorberen waardoor het uiteindelijk in haar totaliteit zal komen te verdampen.

Waarom kiezen voor laserreiniging?

Er kan worden vastgesteld dat laserreiniging één van de meest efficiënte en tevens ook milieuvriendelijke vormen van gevelreiniging is die er op de markt bestaan. Er zijn bovendien nog heel wat (extra) interessante voordelen aan verbonden. Op welke voordelen je nu precies allemaal kan rekenen op het ogenblik dat je er voor kiest om gebruik te maken van laserreiniging wordt duidelijk door middel van het hieronder geplaatste overzicht.

 

  • Laserreiniging werkt bijzonder nauwkeurig. Dit betekent dat enkel en alleen de aanwezige vervuiling van de gevel wordt verwijderd. De ondergrond zal hierdoor nooit ook maar enige vorm van schade lijden, uiteraard op voorwaarde dat de laserreiniging correct wordt toegepast.

 

  • De diep reinigende werking van laserreiniging zorgt er voor dat de gevel haar mooie uitstraling veel langer weet vast te houden in vergelijking met andere vormen van gevelreiniging. Dit is onder meer het geval omdat het oppervlak door de reiniging niet ruw wordt.

 

  • Laserreiniging is onschadelijk voor het milieu. In vergelijking met verschillende andere vormen van gevelreiniging hoef je dan ook niet te vrezen voor een negatieve impact op je leefomgeving.

Zijn er nadelen om rekening mee te houden?

De aangegeven voordelen waar je op kan rekenen bij laserreiniging zijn natuurlijk allemaal bijzonder interessant. Toch nemen deze voordelen niet weg dat er ook enkele nadelen van kracht zijn waar je rekening mee dient te houden. Ben je benieuwd welke nadelen dit nu precies zijn? Deze maken we graag aan je duidelijk middels de volgende opsomming.

 

  • Het laten toepassen van laserreiniging is bijzonder arbeidsintensief. Dit betekent dat de kosten voor deze vorm van gevelreiniging in de praktijk zo hoog oplopen dat ze vooral wordt toegepast bij panden die over een significante (historische) waarde beschikken.

 

  • Het reinigen van de gevel met behulp van laserreiniging is eigenlijk hoofdzakelijk interessant op het ogenblik dat er gebruik wordt gemaakt van lichte steensoorten.

Hoeveel kost laserreiniging?

In de praktijk is het nagenoeg onmogelijk om aan te geven hoeveel de kosten voor laserreiniging nu precies bedragen. Dit heeft alles te maken met het feit dat het prijskaartje sterk wordt bepaald aan de hand van de situatie in kwestie. De volgende factoren kunnen er dan ook een niet onaanzienlijk invloed op uitoefenen:

 

  • Het type object welke moet worden gereinigd;
  • De bereikbaarheid van de gevel die moet worden gereinigd;

 

In ieder geval dien je er rekening mee te houden dat het reinigen van een gevel met behulp van laserreiniging een zeer arbeidsintensief karwei is. Dit betekent dat het kostenplaatje zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven altijd significant hoger ligt in vergelijking met andere mogelijkheden die er voor handen zijn op vlak van gevelreiniging. Dit alles zorgt er in ieder geval voor dat je er altijd goed aan doet om een gedetailleerde offerte voor je laserreiniging aan te vragen bij een gespecialiseerde partij.

Mogelijke verkleuring bij laserreiniging

Na afloop van de laserreiniging is het mogelijk dat er een verkleuring van de gevel zal optreden. Dit is ook normaal. Des te meer vuil er wordt verwijderd, des te lichter de gevel kan worden. De laser kan evenwel steeds op verschillende niveaus worden ingesteld met als gevolg dat er geheel zelf kan worden bepaald hoe diepgaand de reiniging nu precies moet zijn. Let op, ook het soort steen waar gebruik van wordt gemaakt in de gevel is bepalend voor de instellingen die aan de laser gegeven dienen te worden. Op het ogenblik dat de laser wordt ingesteld door een expert is de kans dat er beschadiging optreedt aan de gevel bijna nihil te noemen. Laserreiniging doe je dan ook in de praktijk nooit zelf, maar wordt steeds uitbesteed aan een partij die over voldoende kennis van zaken beschikt.

Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Laatste nieuws

Circulair bouwen met deze circulaire gevelsystemen

Milieu bewuster leven en letten op duurzaamheid zijn toch voor veel Nederlandse

Alles wat je moet weten over een nieuwe gevel

De buitenmuren van je huis hebben veel te verduren. Ze zijn constant

Wat is een gevelrenovatie?

Ofschoon het een onderschat onderdeel is van het onderhoud aan je huis,