Informatie en advies over gevelrenovatie
Gratis en vrijblijvend

De gevel van je huis is erg afhankelijk van de weersinvloeden. Daarom hebben veel gevels een verweerd uiterlijk. Hoewel dit ook een bepaalde charme geeft aan je woning, brengt het ook nadelen met zich mee voor het binnenklimaat van je woning. Om deze nadelen te voorkomen, moet je eens in de zoveel tijd een gevelreiniging uitvoeren om het vuil van de gevels te verwijderen en je huis beter te beschermen. De bekendste manieren om je gevel te reinigen, zijn middels stoom voor de meer kwetsbare muren en middels hoge druk. Welke manier van reinigingen je toepast is afhankelijk ook van het soort vuil dat op je gevel zit en de ondergrond van je gevel.

De verschillende soorten bevuiling

Een gevel kan vies worden door drie oorzaken:

  • Omgevingsvervuiling, zoals schimmels en luchtvervuiling door fabrieken.
  • Directe vervuiling door bijvoorbeeld graffiti.
  • Afzetting van opgeloste bouwmaterialen

Net als bij verwering is vervuiling pas na een aantal jaar te zien. De meest voorkomende gevelvervuilingen zijn, graffiti, roet, onkruid en klimplanten, stof en zand, schimmel, vogeluitwerpselen, vocht en witte muuruitslag.

Uit welke ondergrond is je gevel opgebouwd?

Het soort materiaal waaruit de gevel opgebouwd is, bepaalt ook de manier van reinigen die je moet toepassen. Een gevel kan bestaan uit: beton, steen, verschillende staalsoorten, hout, glas, kunststof of pleisterwerk. Gladde en moderne materialen zijn gemakkelijker te reinigen dan de poreuze, ruwe materialen.

Voordelen van een gevelreiniging

Ook de gevel van je woning moet regelmatig onderhouden worden, want de gevel is cruciaal in het beschermen van de binnenkant van je huis. Daarnaast ziet een goed onderhouden gevel er beter uit, waardoor de waarde van je huis toeneemt. Tevens kost het in de regel minder om een gevelreiniging uit te voeren dan de schade te herstellen van een niet onderhouden gevel.

Behouden of verhogen van de woningwaarde

Door je gevel regelmatig te reinigen, zorg je voor een beter binnenklimaat in je woning en voor een betere uitstraling. De gevel houdt weersinvloeden tegen, maar wordt onder invloed hiervan wel zelf aangetast. Dit kan zelfs zover gaan dat de erachter gelegen spouwmuur en de eventuele isolatiematerialen daaromheen worden aangetast. Door de gevel te reinigen en een keer in de tien jaar te laten impregneren, voorkom je dat vocht weet door te dringen. Het betere binnenklimaat en de uitstraling van je woning zorgen voor een verhoging van de waarde van je huis bij een taxatie of verkoop.

Levert lagere energiekosten op

Een gevelreiniging kan ook voor verduurzaming van je huis zorgen. Door het laten impregneren van je gevel kan vocht en koude niet doordringen in je woning. Ook wordt op die manier de spouwmuurisolatie niet aangetast. Door warmte binnen te houden en het vocht en de koude buiten, krijg je binnenshuis een aangenamere luchttemperatuur, waardoor je minder snel hoeft te stoken.

Aantasting van het bouwmateriaal

De vervuiling van je gevel kan ook tot gevolg hebben dat de ondergrond op termijn wordt aangetast. De snelheid waarop dit gebeurt, is afhankelijk van het materiaal waaruit je gevel is opgebouwd. Kalksteen wordt bijvoorbeeld sneller aangetast dan baksteen. Toch komt materiaalverlies bij elk materiaal voor door chemische reacties. Materiaalverlies kan leiden tot instabiele gevels. Door je gevel te reinigen zorg je kortom voor een langere levensduur van je gevel.

Vertraging van eventuele toekomstige vervuiling

Een reeds vervuilde gevel zorgt voor meer voedingsgrond voor nieuwe vervuiling. Dit voorkom je meteen door je gevel te laten reinigen. Door bijvoorbeeld je gevel te impregneren voorkom je dat vocht in de muur doordringt. Vocht is op zijn beurt weer een belangrijke voedingsbron voor algen, mossen en schimmels.

Voorkom bacteriën

Wanneer een gevel vervuild is, vormt deze een bron van bacteriën. Deze bacteriën dringen ook door de poriën van de gevel je woning in, waardoor de lucht ziekmakend is. Een gevel die gereinigd is, zorgt dus ook voor een betere gezondheid van de inwoners.

Nadelen van een gevelreiniging

Door het reinigen van je gevel verander je het uiterlijk van je woning. Wanneer dit een grote verandering betreft, ben je verplicht dit eerst te melden aan de gemeente. Woon je in een monumentaal pand, dan mag je zelf je gevel niet reinigen of impregneren. Een gevelreiniging is veel werk, want je moet alle planten, zoals klimplanten, eerst van de gevel verwijderen. Daarnaast moet je de omgeving eerst leegruimen, zodat schoonmaakapparatuur geplaatst kunnen worden. Behandel je de gevel met een hogedrukspuit moet je vooraf je gevel laten keuren. Is de gevel poreus, dan kun je namelijk met de hoge druk van het water de gevel juist aantasten.


Laatste nieuws

Wat zijn de verschillende gevelreiniging methodes?

Je gevel is onderhevig aan een groot aantal vervuilingen. Denk hierbij aan

Wat is een gevelrenovatie?

Ofschoon het een onderschat onderdeel is van het onderhoud aan je huis,

Alles wat je moet weten over gevelrenovatie in 2021

De meeste mensen houden zich niet of amper bezig met de gevel